Åben og anonym rådgivning - Inspirations- og metodehæfte

  • ""
Bliv inspireret af U-turns succes med åben, anonym rådgivning. Hæftet henvender til aktører inden for socialområdet

Dette hæfte har til hensigt at inspirere andre kommuner til at etablere en åben anonym rådgivning, særligt rettet mod unge med rusmiddelproblemer. Alle kommuner bør, enten alene eller sammen med andre, have tilbud, der dækker et bredt spektrum af behov, fra tidlig forebyggelse til intensiv behandling af unge med rusmiddelproblemer.

Korte rådgivningsforløb er ofte nok til at forebygge, at problemer opstår eller accelerer. Det bevirker, at kun en mindre del af de unge, som henvender sig i rådgivningen, efterfølgende bliver indskrevet i behandlingsforløb.