Alle har brug for et frirum

  • ""
Historier om at skabe forandring i familier, hvor en ung bruger rusmidler.

af Ulrikke Moustgaard, U-turn, Socialforvaltningen, Københavns Kommune, 2008

Bestilling

Paperback, 127 sider. Bogen kan gratis rekvireres til sociale tilbud, uddannelsesinstitutioner og lignende. Henvendelse til U-turn på uturn@sof.kk.dkeller på tlf. 82 56 23 06. Andre interesserede kan gratis downloade enkelte kapitler som pdf nedest på siden.

Indhold

I U-turn har man skabt et rum, hvor familie, venner og pårørende til unge med rusmiddelproblemer kan dele deres bekymringer og erfaringer med andre. U-turn har også skabt mulighed for, at familier kan få information og være i dialog om unge og rusmidler.

Følelser og tanker om unge og rusmidler kan være svære at dele med andre, måske fordi man er bange for at udlevere sit barn, sin kæreste eller sin bror til andre. Eller måske fordi man føler sig skyldig eller skamfuld over, at netop ens eget barn eller en anden, man holder meget af, er røget ud i problemer.

U-turn tror på, at alle har brug for et frirum, hvor de kan komme, som de er, med de bekymringer og tanker, de har. U-turn tror også, at man kan skabe forandring, hvis man inddrager både de unge og deres familie og pårørende i processen. 

Hvorfor og hvordan kan du læse om i denne bog. Her gives ordet til forældre og andre familiemedlemmer, som er tæt på unge, der bruger rusmidler, til de unge selv og til U-turns behandlere. Sammen tegner fortællingerne et billede af, hvordan forandringer kan skabes under de rette omstændigheder.