Et alkoholproblem påvirker hele familien

Det giver respekt at gå i alkoholbehandling, og det giver respekt at gribe ind, når man ser et barn, der ikke trives.

Københavns Kommune er med, når organisationen Alkohol & Samfund og Trygfonden i januar for fjerde gang lancerer deres landsdækkende kampagne, der hvert år spreder budskabet, at det giver respekt at gå i alkoholbehandling.

Det er Center for Rusmiddelbehandling København og DeDrikkerDerhjemme, der støtter op om kampagnen med plakater i byrummet, information i borgerservice og på facebook. 

I år er det familien, der er i fokus, og det har de også længe været i Københavns Kommune.

”Alkoholproblemer rammer ikke blot den enkelte. Børn, partner og andre pårørende bliver i høj grad påvirket. Derfor er det særligt vigtigt at sætte fokus på den hjælp, vi tilbyder. Alle i familien kan få hjælp i Københavns Kommune, og de kan få hjælpen nu”, siger socialborgmester Mia Nyegaard.

Københavns Kommune arbejder med familieorienteret alkoholbehandling. Desuden har Center for Rusmiddelbehandling København og tilbuddene DeDrikkerDerhjemme og Familieværkstedet siden 2016 arbejdet på at styrke deres interne samarbejde. Netop i erkendelsen af, at det giver bedre mening for alle i familien.

”Vi ved, at alkoholbehandling bliver mere effektiv, når familien inddrages. Modsat ved vi også, at de pårørende, særligt børnene, kan have gavn af selv at få rådgivning og hjælp. I familier med børn stræber vi efter at skabe sikkerhed og tryghed for børnene derhjemme, uanset om det er barnet eller de voksne, som har henvendt sig til os først. Og det gør vi ved, at forældrene får den hjælp, de har brug for”, siger Mia Nyegaard.

Fagpersoner spiller en vigtig rolle

Ca. 80.000 københavnere viser tegn på alkoholafhængighed, og 21.000 børn bor i familier med alkoholproblemer. Hele familien oplever ofte meget skyld og skam, og alle prøver at holde problemet hemmeligt.

Men ofte er det kun skamfuldt, så længe problemet står på. Når borgeren eller de pårørende vælger at søge hjælp og tage i behandling, reagerer omverdenen med respekt og anerkendelse.

Som fagperson kan du spille en vigtig rolle i at se og anerkende borgerens eller de pårørendes problematikker og henvise til hjælp.