Filosofisk virksomhedspraktikant skriver bog om U-turn

Hvordan anskues socialt arbejde af en filosof? Det fik U-turn svaret på, da Anders Skou Jørgensen startede i virksomhedspraktik.

”Socialt arbejde er, som jeg ser det, på mange måder en filosofisk praksis. Det er ikke noget, der som udgangspunkt gavner ens egen overlevelse. Man kunne have valgt alle mulige andre brancher”, sagde Anders Skou Jørgensen, da han talte til de fremmødte fredag, der stod klar til at skåle for hans bog ”U-turn – teori, metode og praksis. 

”Socialt arbejde er en praksis, der udspringer af overvejelser om, hvad det gode er. Men det betyder ikke, at alle inden for det sociale felt så er enige om, hvad det gode er. Derfor er det vigtigt at have en tværfaglig kultur og dialog, der udfordrer og tydeliggør, hvordan vi arbejder og hvorfor”, fortsatte han.

At Anders Skou Jørgensen skulle skrive en bog stod ikke skrevet i kortene, da han første gang stiftede bekendtskab med U-turns rådgivende og behandlende arbejde i sommeren 2016 som virksomhedspraktikant i Viden- og kompetencecentret, der er tilknyttet U-turn. Men efter kort tid i huset stod det klart, at hans filosofiske anskuelse på U-turns rådgivnings- og behandlingspraksis kunne blive et nyttigt redskab for udviklingen af praksis og undervisning af kollegaer i andre kommuner, der arbejder med at implementere Model U-turn.

”Når man får en virksomhedspraktikant af et helt særligt stof, så må man gribe chancen. Anders’ analytiske evner og nysgerrighed har hjulpet os til at kigge på vores praksis ude fra og få italesat, hvad det er, vi arbejder ud fra hver dag. Vi er mange forskellige faggrupper, der arbejder sammen, og det har været en spændende proces at sætte Anders ind i, hvem vi er, og hvad vi tror på”, siger Dan Orbe, leder af Viden- og kompetencecenter for unge og rusmidler. 

Samtidig med Anders Skou Jørgensens skriveproces startede implementeringen af Model U-turn i tre forskellige kommuner og siden er to kommet til. Undervisningen af behandlere i andre kommuner har været en del af afsættet for at starte på en bog om U-turn set med øjne udefra. Men det er ikke helt enkelt at beskrive en måde at arbejde på for et sted, hvor man ikke bekender sig til at følge én særlig teoretisk vej. 

”Ligesom andet socialt arbejde så kan U-turns praksis ikke sådan beskrives i en manual eller vejledning og så kopieres fra en kontekst til en anden. Men samtidig så er der teorier og metoder, der udfolder sig på en genkendelig måde i praksis og som går igen, selvom de enkelte forløb er vidt forskellige. Og det er det, Anders har forsøgt at indfange i bogen”, siger Dan Orbe.

Bærende principper, der altid sætter mennesket før metoden

Bogen går bagom U-turns tilgang til de unge og det samarbejde, der er mellem de unge og behandlerne. Anders Skou Jørgensen griber tilbage i tiden og opridser fænomenologien og den socialkontruktionistiske tankegang, der har lagt et fundament for U-turns måde at anskue behandlende praksis på.

”Det er spændende, når filosofien er i dialog med praksis og ikke forbeholdt akademikere. Det er meget inspirerende at møde andre fagligheder og synspunkter og få det til at smelte sammen til noget, der kan læses af andre. Det var et privilegium at få lov til”, siger Anders Skou Jørgensen.

Bogen er dedikeret til U-turns første og mangeårige leder Unna Madsen, gik foran i arbejdet med de bærende principper, der stadig ligger til grund for U-turns praksis i dag 12 år efter rådgivningen åbnede. Netop disse bærende principper bliver beskrevet i bogen.

”De bærende principper er bindeleddet. De får de somme tider flyvske filosofier ned til en jordbunden praksis. Og selvom det er vigtigt, at U-turns medarbejdere er metodisk velfunderet, så skal de bærende principper hele tiden sikre, at det er mennesket, der står før metoden og ikke omvendt”, siger Dan Orbe.

Han var glad for, at Anders Skou Jørgensen startede i virksomhedspraktik hos netop dem. Anders blev senere forlænget i løntilskud og projektansættelse, så bogen kunne blive skrevet færdig. Forfatteren selv er glad for at have fået muligheden.

”Bogen er udsprunget af mødet mellem mange forskellige fagligheder i et dynamisk miljø. U-turn har en stærk kultur for intern faglig dialog, og det er gennem dialog, at udvikling og forbedring bliver mulig, så det håber jeg, at bogen kan bidrage til”, siger Anders Skou Jørgensen.

Er du interesseret i bogen, kan du kontakte Nanna Lehrmann, Viden- og kompetencenter – unge og rusmidler på f27f@sof.kk.dk