Flere unge får rusmiddelrådgivning på deres uddannelse

Næsten tre gange så mange udsatte unge på uddannelsesinstitutioner får hjælp med deres rusmiddelproblemer sammenlignet med tidligere år.

Elever på flere ungdomsuddannelser i København har siden 2015 kunnet få rådgivning hos Ro på Rusens rådgivere på deres skole, hvis alkohol, hash eller stoffer har taget overhånd. Og hvert år har der været en stor stigning af unge, der udnytter denne mulighed. Fra 85 unge i 2015 til 244 i 2017.

”Det er en kæmpe cadeau til Ro på Rusens arbejde, at vi kan se den store stigning. Det er ikke let at komme ud på skoler og lave opsøgende arbejde, men for hvert år kan vi se, at behovet er der og indsatsen fungerer efter hensigten med opsporing og tidlig indsats,” siger Jesper Blådal-Hansen, Centerchef for Center for Forebyggelse og Rådgivning.

Ro på Rusen blev til gennem budgetmidler, der blandt andet skulle hjælpe erhvervsuddannelserne med et stort frafald af elever på grund af trivsels- og rusmiddelproblemer. Ro på Rusens rådgivere er til stede på uddannelsesinstitutionerne, og det har gjort en forskel for de elever, der ellers ikke havde søgt hjælp.

”Kim kom ind i vores klasse og fortalte om Ro på Rusen, og det tog jeg som en mulighed for at gøre noget. Fordi han var på skolen var det nemmere. Jeg havde nok ikke gjort det, hvis det var et andet sted,” siger Peter på 17, der går på TEC og har været i forløb hos Ro på Rusens rådgiver Kim i tre måneder.

På samme måde svarer næsten 70 procent af de unge, at de ikke havde søgt hjælp, hvis ikke Ro på Rusen var på deres uddannelsesinstitution.
 

63 procent viser forbedring

Ro på Rusens rådgivere har gennem tre år lavet opsøgende arbejde på otte forskellige uddannelsesinstitutioner fordelt på 22 adresser i København, hvilket har resulteret i flere unge i forløb og en høj gennemførselsstatistik på 60 procent.

”Vi kan se, at målgruppen generelt er belastet af mange og komplekse sociale problemer, og at Ro på Rusen for eksempel når flere unge med anden etnisk baggrund. En gruppe, vi i kommunen har svært ved at nå, når det handler om rusmidler. Resultaterne viser tydeligt, hvad det kan betyde, når kommunen tilpasser sig nogle af de mest udsatte unges situation,” siger Jesper Blådal-Hansen.

For de unge, der gennemfører deres forløb, viser 63 procent forbedring enten ved ophør af rusmidler eller ved reduktion.
 

Ro på Rusens indsats udvidet til flere skoler

Foruden de otte uddannelsessteder er Ro på Rusen også på Center for Kompetence og Brobygning. I 2017 blev indsatsen udvidet med to rusmiddelrådgivere og to socialrådgivere, der skal lave opsøgende arbejde og sørge for en tidlig indsats på endnu flere uddannelsesinstitutioner i København.

”Vi er glade for at kunne udvide det opsøgende arbejde. De forskellige steder har forskellige unge med forskellige behov, men indsatsens formål er overordnet at yde støtte både til de unge, der har brug for det nu og her, og til unge, der har brug for det på den lange bane for at blive i deres uddannelse, så vi hjælper dem til et liv med aktiv deltagelse i almensamfundet”, siger Jesper Blådal-Hansen.

FAKTA

Ro på Rusens indsats på ungdomsuddannelserne:

  • 63 % har ophørt eller reduceret forbrug 
  • 36 % angiver, at det går bedre med at passe deres skole 
  • 67 % svarer, at de ikke havde søgt anden hjælp 

De unge

  • 84 % har hash som hovedstof 
  • 29 % har anden etnisk baggrund end dansk
  • 28 % har en psykiatrisk diagnose 
  • 31 % er vokset op i familier med rusmiddelproblemer