Forældregrupper - inspirations- og metodehæfte

  • ""
Hæftet beskriver overordnet U-turns arbejde med familier og netværk samt indhold og effekt af tilbuddet forældregrupper

Forældrene er det tætteste netværk, de unge har, og derfor kan netop deres støtte være afgørende for de unges trivsel og succes med at reducere eller stoppe det problematiske rusmiddelbrug. Dette hæfte beskriver overordnet U-turns arbejde med familier og netværk samt indhold og effekt af tilbuddet forældregrupper. Håbet er, at andre professionelle får inspiration til at inddrage forældre og andre pårørende for herigennem at hjælpe unge, der har et problematisk brug af rusmidler.

Det er U-turns erfaring, at når forældre fx gennem rådgivning eller deltagelse i forældregrupperne får mere viden om og større forståelse for den unges situation, får de også flere handlemuligheder. De kan se, at de ikke alene, og de oplever fornyet håb om forandring.