Fra labyrinten - om unge i behandling i U-turn

Beskrivelse af U-turns målgruppe baseret på dokumentation fra fem års arbejde.

Center for Unge og Misbrug, U-turn, Socialforvaltningen, Københavns Kommune, 2011

Bestilling

Indbundet, 198+398 sider, pris samlet 400 kr. + forsendelse. Kan bestilles ved henvendelse til U-turn på uturn@sof.kk.dk eller på tlf. 82 56 23 00.

Indhold

Bogens første del redegør for den mere generelle historie om ’de unge’, ’rusmidlerne’ og de sociale, kulturelle og politiske udviklinger på området. På denne måde demonstreres, hvordan beskrivelsen og opfattelsen af U-turns målgruppe og behandling hviler på bestemte synsvinkler, der er vokset ud af en lang og til tider overraskende kompleks historie. Bogens anden del går på denne baggrund i detaljer med beskrivelsen af U-turns målgruppe og arbejde.

Der er tale om Danmarks hidtil mest omfattende, samlede beskrivelse af unge med et behandlingskrævende brug af rusmidler

- Unna Madsen, centerleder

"Det er en meget ambitiøs og også meget vellykket analyse og beskrivelse af ungefænomenet, af rusmidlernes historie, og af sammenhængen mellem unge og rusmidler sat ind i en samfundsmæssig kontekst. […] Det er en analyse af, hvordan stofproblemerne udviklede sig blandt de danske og københavnske unge, og om de usikre og modsætningsfyldte skridt fra myndighedernes og hjælpeapparatets side, der endte med at føre frem til etableringen af U-turn".
- socialoverlæge Peter Ege

"Der er tale om Danmarks hidtil mest omfattende, samlede beskrivelse af unge med et behandlingskrævende brug af rusmidler. Bogen er skrevet ud fra systematisk indsamlet viden om 186 unge under 25 år. […] Der er medgået ufatteligt mange informationer til at skrive denne anden del af bogen. Alene ud fra de mange mulige svarkombinationer i det kvantitative kildemateriale er der udvalgt og bearbejdet mere end 15.000 enkeltdata. Alle disse data er ordnede i temaer, og data er krydret med unikke historier fra de unges levede liv. Dan skriver både til hjerne og hjerte".
- centerleder Unna Madsen