Hashgrupper på ungdomsuddannelser - inspirations- og metodehæfte

  • ""
Erfaringer fra tre hashgrupper på københavnske produktionsskoler

Faglig sparringsgruppe: Lotte Bjaler, Unna Madsen, Kim Gilberg og Birgitte Koch
Center for Unge og Misbrug, U-turn, Socialforvaltningen, Københavns Kommune, 2010

Indhold

Et stort forbrug af rusmidler og en ungdomsuddannelse vil for de fleste være en meget vanskelig kombination. Mange ungdomsuddannelser har oplevet, at netop den kombination kan være medvirkende til, at unge ikke magter at få gennemført en ungdomsuddannelse.

Det var en af grundene til, at U-turn i samarbejde med fire københavnske produktionsskoler gennem et år afprøvede hashgrupper som metode. Målet var, at få de unge til at blive mere bevidste om deres hashforbrug, og derigennem at få dem motiveret til at forandre deres forbrug. Resultaterne taler for sig selv. Efter otte gruppesamtaler ryger kun to unge ud af femten fortsat hash dagligt.

Hæftet er skrevet på baggrund af erfaringer fra tre hashgrupper gennemført på københavnske produktionsskoler i perioden januar 2009 - maj 2010. Der præsenteres baggrund, erfaringer, metoder, redskaber, rammer, resultater og økonomi. Håbet er, at andre inspireres til at hjælpe de unge på ungdomsuddannelserne, der har et problematisk brug af rusmidler.