Hele vejen rundt

  • ""
Inspiration og redskaber til arbejde med unge, der har problemer med rusmidler.

Perspektiver fra forskning og praksis præsenteret i en overskuelig form. Hvordan griber du en bekymring eller en indsats an? Hvad kan du og dine kolleger gøre for at få et godt samarbejde om en indsats overfor en ung

Hæftet henvender sig til dig, der arbejder med unge med rusmiddelproblemer i folkeskolen, på uddannelsesinstitutionerne eller på arbejdsmarkedet. Som sagsbehandler, ungekonsulent, socialpædagog, kontaktperson, klasselærer, AKT-lærer eller UU-vejleder.

Hæftet kan læses i sin helhed eller du kan læse kapitlerne enkeltvis, når du støder på problemstillinger i dit arbejde. Hvert kapitel indledes med en præsentation af et konkret tema og afsluttes med nogle redskaber til, hvordan du kan arbejde med det i praksis. 

Bogen kan ikke bestilles gennem os, men kan downloades her.