Hvis Ro på Rusen ikke er der, hvor går de unge så hen?

Pia Pode Milwertz fra Technical Education Copenhagen (TEC) frygter, at svaret er, at så får de unge ikke hjælp med deres rusmiddelproblemer.

Rigtig mange af de udsatte unge, der får hjælp til at komme i uddannelse og beskæftigelse kæmper med rusmiddelproblemer, som gør det langt sværere for dem at passe skolegang eller et arbejde.

”I vores team har vi ikke kompetencerne til at hjælpe med det, så det betyder enormt meget, at de unge kan få hjælp af Ro på Rusen. At vi har ressourcerne tæt på betyder, at vi meget lettere kan motivere de unge til at få hjælp, fordi vi kan sige, det foregår lige herhenne,” siger Pia Pode Milwertz.

Tirsdag var Center for Kompetence og Brobygning, UU København, flere erhvervsskoler, gymnasier, SUF, SOF og Københavns Kommunes Ungdomsskole repræsenteret til en morgen-workshop om fremtiden for Ro på Rusen, hvis bevilling udløber ved årsskiftet. Ledernes budskaber var enslydende. De kan gøre deres arbejde bedre – uddanne eller hjælpe unge i uddannelse og beskæftigelse - når de har mulighed for at henvise de unge til rusmiddelrådgivning i det miljø, hvor den unge er.

”Ofte er det sådan med de unge, at når døren er åben, så er den åben. Og hvis der går for lang tid, så lukker den igen. Når den er åben, og de siger ja og er motiverede, så kan vi handle på det og tage den unge med hen til Katrine eller Jens fra Ro på Rusen. Det betyder, at vi når langt flere unge,” siger Karin la Fontaine, souschef på Center for Kompetence og Brobygning. 

Lederne var generelt enige om, at beskæftigelsesindsatser og uddannelser ikke skal skilles fra rusmiddel-indsatsen, fordi samspillet gør forløbene sammenhængende, og det bliver lettere for de unge at holde fast i begge dele. 

”For den enkelte unge har det kæmpe betydning, for hvis ikke de er der, hvor går de unge så hen? For mange unge er tilfældet, at de så ikke vil få hjælp med deres misbrug. Hvis vi skulle følge dem ud i byen, ville vi have væsentlig sværere ved at få dem startet op og fastholde dem,” siger Pia Pode Milwertz.

Solidt samarbejde mellem institutioner og forvaltninger

Ro på Rusen har samarbejdet med uddannelsesinstitutioner og beskæftigelsesindsatser i tre år, et samarbejde, der har vist et stort behov for lettere tilgængelig hjælp på rusmiddelområdet.

”Det er et meget fleksibelt samarbejde, både i forhold til de unge, hvilket er nødvendigt, men det gavner også medarbejderne. Den faglighed, de har fået gennem kurser, har løftet deres evner til at håndtere unge med rusmiddelproblemer,” siger Pia Pode Miltwertz.

Også Københavns Kommunes folkesundhedschef Katrine Schjønning var med til tirsdagens snak og debat, og hun værdsætter det unikke samarbejde på tværs af forvaltninger. Ro på Rusen er sammen med SUF del af Partnerskabsaftalen - et samarbejde med flere sundhedsfremmende indsatser på ungdomsuddannelser. Hun håber derfor, at Ro på Rusen kan fortsætte deres arbejde efter årsskiftet.

”Jeg tror, der ellers er risiko for, at noget samarbejde går tabt - som er til gavn for de unge. Mellem SUF, SOF og BIF og i et vist omfang også BUF. Vi er blevet bedre til at arbejde sammen og forstå, hvilke roller det er, vi skal udfylde frem for hvilke ydelser det er, vi repræsenterer. Det vil være ærgerligt, hvis Ro på Rusen forsvinder, for det er så fint, det, vi har startet. Hvis det sker, må vi finde en anden og ligeså god vej,” siger Katrine Schjønning.

Fremskudt rusmiddelrådgivning giver en sammenhængende indsats

Det er Socialforvaltningens arbejde at sørge for misbrugsbehandling, og kommunen har både etablerede tilbud til unge og voksne, hvor man anonymt kan møde op. Alligevel er der en stor gruppe unge, der ikke får hjælp, og Ro på Rusen blev skabt i anerkendelse heraf.

Ved at være på beskæftigelses-tilbud og udvalgte uddannelsesinstitutioner har Ro på Rusen kunnet dække en stor gruppe af udsatte unge, og den sammenhængende indsats har gjort, at de forskellige institutioner har kunnet lære af hinandens erfaringer.

”Det er fedt at høre, at skolerne og indsatserne også ser det i et bredere perspektiv og har gjort det til en del af deres værdisæt. Der begynder at være et mere aktivt samspil mellem kommunens tilbud og det, skolerne gør,” siger Katrine Schjønning.

SUF og SOF har gennem Partnerskabsaftalen arbejdet for at mindske frafaldet på ungdomsuddannelser gennem øget sundhed og trivsel.

”Samarbejdet på tværs i kommunen giver os et overordnet blik, hvor vi strategisk ser på, hvad vil vi med det her. Fordi skolerne selvfølgelig er optaget af deres opgaver og deres dagligdag, og det skal de også være,” siger Katrine Schjønning.