Identitetsfortællinger

Projekt omkring brugen af æstetisk dokumentation.

Med udgangspunkt i allerede gældende praksis med dokumentation af selv-fortællinger ønsker vi at dykke yderligere ned i brugen af kreativ dokumentation (favntag med varierede medier) med fokus på metode/teori.

Formålet er at udvikle tilbud til vores brugere om engagement i kreativ udfoldelse som tiltænkt behandling/intervention. Samtidig hermed er det sigtet at udvikle og beskrive dokumentationspraksissen, således at den kan anvendes af praktikere uden for U-turn.

Internt projekt i U-turn