Klassedialog - om skole, trivsel og rusmidler

Inspirations- og metodehæfte til vejledere og lærere på skoler og ungdomsuddannelser