Model U-turn-hæfte

  • ""
U-turn-modellen kombinerer tidlig indsats, rådgivning og behandling til unge med et problematisk forbrug af rusmidler.

Der er fokus på at tilbyde de unge et let tilgængeligt og attraktivt tilbud og samtidig sikre hjælp og sparring til de unges familie og netværk samt til de professionelle omkring de unge. I modellen vægtes det desuden højt at etablere smidige samspil på tværs af de kommunale aktører. Denne korte introduktion til U-turns opbygning, indsatser og resultater henvender sig til beslutningstagere, ledere og andre, der ønsker at få et indblik i modellen.

Hæftet bygger på erfaringer fra Socialstyrelsens Projekt Misbrugsbehandling til unge under 18 år. Her fik U-turn København til opgave, at understøtte afprøvningen og implementeringen af ”U-turn-modellen” i to andre danske kommuner – Horsens og Helsingør.

Du kan hente hæftet i PDF format nedenunder.