Om centret

  • ""
Viden- og Kompetencecentret arbejder med dokumentation, evaluering, kurser og uddannelse.

Centret hører under Center for Forebyggelse og Rådgivning (CFR), der er del af Borgercenter Børn og Unge i Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Viden- og Kompetencecentret arbejder med dokumentation og projektudvikling for U-turn, DeDrikkerDerhjemme, Ro på Rusen og projekter på tværs i Center for Forebyggelse og Rådgivning.

Dokumentation

Københavns Kommune ønsker indsatser, der bygger på den bedst tilgængelige viden, og som selv generer ny viden. Viden- og Kompetencecenter - Unge og Rusmidler arbejder med systematisk opsamling af viden og erfaringer fra behandling og aktiviteter for U-turn, Ro på Rusen og DeDrikkerDerhjemme. 

Dokumentationen bruges til videreudvikling af egne tilbud og bidrager til den generelle vidensudvikling på området. Centrets vision er at rådgive og sprede dokumenteret viden inden for feltet unge og rusmidler og børn i familier med rusmiddelproblemer

Læs mere om vores vidensarbejde her.

Projekter og konsulentarbejde

Viden- og Kompetencecentret står for administration og dokumentation af de projekter, som U-turn, DeDrikkerDerhjemme og Ro på Rusen er del af. Du kan læse mere om vores nuværende og tidligere projekter her.  

U-turn, DeDrikkerDerhjemme og Ro på Rusens konsulentarbejde, som omfatter rådgivning af professionelle, kurser og workshops bliver også varetaget af Viden- og Kompetencecentret. Læs mere om, hvilke kurser, centret tilbyder her.