Om centret

Viden- og Kompetencecentret arbejder med dokumentation, evaluering, kurser og uddannelse.

Centret hører under Center for Unge og Rusmidler, der er del af Borgercenter Børn og Unge i Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Viden- og Kompetencecentret arbejder med dokumentation og projektudvikling for U-turn, DeDrikkerDerhjemme og Ro på Rusen.

Dokumentation

Københavns Kommune ønsker indsatser, der bygger på den bedst tilgængelige viden, og som selv generer ny viden. Viden- og Kompetencecenter - Unge og Rusmidler arbejder med systematisk opsamling af viden og erfaringer fra behandling og aktiviteter for Center for Unge og Rusmidlers tilbud U-turn, Ro på Rusen og DeDrikkerDerhjemme. 

Dokumentationen bruges til videreudvikling af egne tilbud og bidrager til den generelle vidensudvikling på området. Centrets vision er at rådgive og sprede dokumenteret viden inden for feltet unge og rusmidler og børn i familier med rusmiddelproblemer

Læs mere om vores vidensarbejde her.

Projekter og konsulentarbejde

Viden- og Kompetencecentret står for administration og dokumentation af de projekter, som U-turn, DeDrikkerDerhjemme og Ro på Rusen er del af. Du kan læse mere om vores tidligere projekter her.  

U-turn, DeDrikkerDerhjemme og Ro på Rusens konsulentarbejde, som omfatter rådgivning af professionelle, kurser og workshops bliver også varetaget af Viden- og Kompetencecentret. Læs mere om, hvilke kurser, centret tilbyder her. 

Igangværende projekter og indsatser

Model U-turn
Socialstyrelsen satte i foråret 2016 gang i satspuljeprojektet: "Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug 2016-2019", der skal udbrede veldokumenterede behandlingsmodeller til unge med rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen udvalgte Herlev, Slagelse og Fredericia Kommuner, som skal implementere Model U-turn gennem samarbejde og supervision fra U-turn. Formålet med projektet er at tilpasse modellen efter de lokale kontekster i kommunerne.

Model U-turn er allerede blevet spredt til Horsens og Helsingør Kommuner, og i 2017 vil der sandsynligvis blive tilføjet endnu en kommune, der skal implementere modellen.

Tæt på børn og unge i familier med rusmiddelproblemer
Projektet er et samarbejde mellem DeDrikkerDerhjemme, Familieværkstedet, Center for Rusmiddelbehandling København og TUBA. Viden- og Kompetencecentret leder projektet, der er støttet af Socialstyrelsens satspulje: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug.

Formålet med projektet er at styrke indsatsen for børn og unge, der vokser op i familier med rusmiddelproblemer, så flere børn og unge får rådgivnings- og behandlingstilbud, der styrker dem i at håndtere de udfordringer, som følger af deres opvækst. 

Døgninstitutionsindsatsen
Borgercenter Børn og Unge har igangsat et samarbejde mellem Center for Unge og Rusmidler og centerfællesskaber, som har døgnanbragte unge i deres målgruppe. Formålet er at udvikle det fælles faglige udgangspunkt for håndtering af rusmidler blandt de døgnanbragte unge på den enkelte institution.