Samme unge - samme mål

Medarbejdere fra sundheds- og trivselstilbud til unge fra både SOF og SUF var samlet til fælles temadag for at styrke samarbejdet.

Der er omkring 45 deltagere fordelt på seks borde til dagens temaeftermiddag. Bag invitationen står Annette Thysgaard fra Center for Sundhed i SUF og teamleder Carina Abel Gjaldbæk fra Ro på Rusen i SOF.

Annette Thysgaard og Carina Abel Gjaldbæk gik på den samme lederuddannelse. Der fandt de ud af, at der er behov for at styrke samarbejdet omkring unge og de indsatser, der tilbydes som en del af det Partnerskab, som Københavns Kommune for lidt over et år siden indgik med alle ungdomsuddannelser i København. Partnerskabet går ud på at fremme trivsel og sundhed blandt unge. For selvom indsatserne er forankret i forskellige forvaltninger, så er målgruppen den samme.

”Vi ved, at unge med en uddannelse har bedre trivsel end dem, der ikke kommer igennem deres uddannelse. Så vi har alle sammen det samme mål. Når vi slår vores indsatser sammen, så rammer vi faktisk 15.000 unge på ungdomsuddannelserne”, siger Carina Abel Gjaldbæk.

”En undersøgelse fra Ro på Rusen viser, at 70 procent af de unge kommer til os, fordi vores tilbud er ude på skolerne. Det vil sige, at det har en positiv effekt, at vi er en del af deres skole og lette at komme i kontakt med. Og derfor skal vi fortsætte samarbejdet med uddannelsesstederne”, siger hun.

Ro på Rusen har gennem Partnerskabet netop indgået nye samarbejdsaftaler med Det Frie Gymnasium, Rysensteen Gymnasium og Københavns Åbne Gymnasium.

”Gymnasier, der ligesom alle andre ungdomsuddannelser, i samarbejde med sundhedskonsulenter fra Center for Sundhed, har udarbejdet lokale handleplaner for bedre trivsel og sundhed blandt unge i København”, siger Annette Thysgaard.

Efter introduktion til Partnerskabet og indsatserne Ung i forandring, Sundhedstjek og Ro på Rusen, er der tid til snak rundt om bordene, hvor deltagerne spørger ind til hinanden.

”Når vi kender hinanden bedre, så kan vi også blive bedre til at henvise de unge derhen, hvor det giver bedst mening”, siger Carina Abel Gjaldbæk.

”Samtidig er uddannelserne glade for, at indsatserne er forankret i Partnerskabet, da det udover at gøre det nemmere for skolerne giver en oplevelse af en koordineret indsats med én vej ind til os som kommune”, siger Annette Thysgaard. 

Stjerne for livet

Temaeftermiddagen blev afsluttet med et oplæg fra samfundsforsker Johannes Andersen fra Aalborg Universitet, der i mange år har forsket i ungdomskultur.

”Unge i dag skal være stjerner. Det er ikke længere nok bare at bestå en uddannelse, du skal også helst have karakteren 10. Samtidig bliver de unge også vurderet ud fra, hvilke valg de træffer. Mens ungdomskulturen stadig skal prøve grænser af. Så de unge skal navigere i paradokset mellem at prøve grænser af og så træffe de rigtige valg hele tiden”, sagde han blandt andet. 

”Vores unge er dem, der ofte ikke passer ind i et fællesskab med høje karakterer, masser af krav og selvtillid. De er sårbare og tiltrækkes af nemmere fællesskaber, fx omkring rusmidler. De er ikke stjerner, men i misbrugsfællesskaber bliver man accepteret som man er. Johannes Andersens oplæg gav et indsigt til den kultur, som de unge møder på uddannelserne og det er brugbart, når vi er derude hos de unge”, afslutter Carina Abel Gjaldbæk. 

SOFintra 19. 01. 2018