Samtaler med unge om rusmidler

  • ""
Mange er i tvivl om, hvornår et rusmiddelforbrug bliver til et problem og ikke mindst, hvordan man skal gribe det an, hvis man er bekymret

Dette hæfte er henvendt til vejledere, mentorer, elevcoaches, kontaktlærere og andre, der dagligt arbejder med unge og ønsker inspiration og metoder til mødet med unge, der har et stort forbrug af rusmidler. Du finder de enkelte dele længere nede på siden. 

Inspirations- og metodehæftet er udarbejdet som en del af udviklingsindsatserne i Sundhedsstyrelsens satspuljeprojekt ”Unge, alkohol og stoffer”, 2012-2014. Københavns Kommunes projekt er et ud af seks kommunale projekter, der har modtaget støtte gennem dette satspuljeprojekt. Projektets mål er at bidrage til udvikling af metoder til at fremme et rusmiddelforebyggende miljø på ungdomsuddannelserne og til en tidlig rådgivende/vejledende indsats over for unge på vej ud i et problematisk forbrug af rusmidler. Det er desuden projektets mål at etablere forpligtende samarbejder mellem de kommunale aktører og lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner.

Aktørerne i Københavns Kommunes projekt er: Center for Unge og Misbrug (U-turn), Det frie Gymnasium, Niels Brock Erhvervsuddannelser, Hotel- og Restaurantskolen, Københavns Kommunes Ungdomsskole, Børne- og Ungdomsforvaltningen (herunder UU København) samt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.