Unge og rusmidler på ungdomsuddannelserne i København

(2012-2014) Projektets formål var at skabe et rusmiddelforebyggende miljø på de københavnske ungdomsuddannelser.

Projektet tilsigtede at skabe et rusmiddelforebyggende miljø på de københavnske ungdomsuddannelser, samt en tidlig rådgivende/vejledende indsats over for elever, der er i risiko for eller på vej ud i et problematisk forbrug af rusmidler (med rusmidler menes både alkohol og stoffer).

Indsatsen blev et vigtigt element i arbejdet med at formindske elevernes fravær og frafald på de enkelte uddannelsesinstitutioner.

Et centralt mål med projektindsatsen var at skabe et fundament samt nye rammer og metoder for et dynamisk og forpligtende samarbejde mellem kommunens uddannelsesinstitutioner og de kommunale aktører på forebyggelses- og behandlingsområdet inden for unge og rusmidler.

Sundhedsstyrelsen: Modelkommuneprojekt: unge, alkohol og stoffer