Vidensarbejde

Løbende dokumentation og evaluering betyder, at arbejdet med unge følges nøje og erfaringer bidrager til ny viden og metoder.

Viden- og Kompetencecentret laver først og fremmest dokumentation af U-turn, DeDrikkerDerhjemme og Ro på Rusens arbejde gennem løbende kvantitative beskrivelser og registrering af målgruppen og ydelserne. Derudover udarbejder centret kvalitativ dokumentation og evalueringer af tiltag og projekter både internt og i samarbejde med andre institutioner og kommuner.

Tæt tilknytning til praksis

Et væsentligt princip for vidensarbejdet er den tætte tilknytning til praksis. En tilknytning, der er så tæt, at vi siger, at vidensarbejdet er integreret i praksis. Det beror på flere forhold:

  • Der produceres viden, der udspringer af praksis og er umiddelbart omsætteligt i praksis.
  • Det betyder, at vores behandlere, rådgivere m.fl. også er vidensmedarbejdere. I Center for Unge og Rusmidler er praktikerne ikke bare forbrugere af akademiske rapporter o.l., men selv aktive medskabere af ny viden, teori- og metodeudvikling.
  • Når vidensarbejdet for en stor del udføres af praktikerne selv, sikres det, at den producerede viden forankres i organisationen. Og der sikres løbende feedback, tilpasning og nyudvikling. Tilsvarende bliver formidlingen til andre mere anvendelsesorienteret, når den varetages af personer, der selv er aktivt udførende medarbejdere.

På den baggrund kunne man sige, at alle medarbejdere i Center for Unge og Rusmidler er vidensmedarbejdere i større eller mindre omfang. I hvert fald kan Viden- og Kompetencecenter - Unge og Rusmidler ikke varetage sine opgaver uden denne tætte integration med praksis.