Projekter og indsatser

Tæt på børn og unge fra familier med rusmiddelproblemer

(2016-2019) Projektet er et samarbejde mellem DeDrikkerDerhjemme, Familieværkstedet, Center for Rusmiddelbehandling København og TUBA.

Rusmiddelindsats på københavnske døgninstitutioner

(2016-) Borgercenter Børn og Unge har igangsat et samarbejde mellem Center for Unge og Rusmidler og centerfællesskaber med døgnanbragte unge

Model U-turn i Slagelse, Herlev og Fredericia

(2016-2019) Tre kommuner blev i 2016 tildelt midler fra Socialstyrelsens satspulje. De skal over de næste par år implementere Model U-turn.

Tidligere projekter og indsatser

Unge og rusmidler på ungdomsuddannelserne i København

(2012-2014) Projektets formål var at skabe et rusmiddelforebyggende miljø på de københavnske ungdomsuddannelser.

Hashgrupper på ungdomsuddannelser

(2011-2013) Tæt samarbejde mellem skoler og behandlingssystemer og behandling på skolerne viste gode resultater.

Forbehandling på sikrede institutioner

(2011-2012) En afklaring af, hvordan vi bedre kan sikre, at unge, der har været i varetægtssurugat, får mulighed for rusmiddelbehandling.

Model U-turn i Helsingør og Horsens

(2011-2014) Som del af Socialstyrelsens Projekt Misbrugsbehandling blev Model U-turn afprøvet i Helsingør og Horsens Kommune.

Identitetsfortællinger

Projekt omkring brugen af æstetisk dokumentation.

Sportsprojektet i U-turn

(2015) Hvad kan sport og træning betyde for unges ønske om at stoppe med rusmidlerne?

Kostprojektet i U-turn

(2011) Hvordan kan ernæring og måltider påvirke ens behandling og udvikling?