Udgivelser og materiale

Ro på Rusen - Inspirations- og metodehæfte

Få mere viden om Ro på Rusens indsats på erhvervs- og produktionsskoler og på Københavns Kommunes Ungdomsskole

U-turn postkort og plakater

Her kan du hente U-turns postkort og plakater. Hvis du kontakter os, sender vi dem gerne med posten.

Ro på Rusens plakater og flyers

Her kan du hente Ro på Rusens flyers og plakater. Hvis du kontakter os, sender vi dem gerne med posten.

Klassedialog - om skole, trivsel og rusmidler

Inspirations- og metodehæfte til vejledere og lærere på skoler og ungdomsuddannelser

Model U-turn-hæfte

U-turn-modellen kombinerer tidlig indsats, rådgivning og behandling til unge med et problematisk forbrug af rusmidler.

Åben og anonym rådgivning - Inspirations- og metodehæfte

Bliv inspireret af U-turns succes med åben, anonym rådgivning. Hæftet henvender til aktører inden for socialområdet

Samtaler med unge om rusmidler

Mange er i tvivl om, hvornår et rusmiddelforbrug bliver til et problem og ikke mindst, hvordan man skal gribe det an, hvis man er bekymret

Forældregrupper - inspirations- og metodehæfte

Hæftet beskriver overordnet U-turns arbejde med familier og netværk samt indhold og effekt af tilbuddet forældregrupper

Hashgrupper på ungdomsuddannelser. Inspirations- og metodehæfte

Erfaringer fra tre hashgrupper på københavnske produktionsskoler.

Fra labyrinten - om unge i behandling i U-turn

Beskrivelse af U-turns målgruppe baseret på dokumentation fra fem års arbejde.

Alle har brug for et frirum

Historier om at skabe forandring i familier, hvor en ung bruger rusmidler.

Hele vejen rundt

Inspiration og redskaber til arbejde med unge, der har problemer med rusmidler.

Rum til forandring

Historier om hvordan man laver en U-turn.