Løbende dokumentation og evaluering betyder, at arbejdet med unge følges nøje og erfaringer bidrager til ny viden og metoder.

Viden- og Kompetencecentret laver først og fremmest dokumentation af U-turn, DeDrikkerDerhjemme og Ro på Rusens arbejde gennem løbende kvantitative beskrivelser og registrering af målgruppen og ydelserne. Derudover udarbejder centret kvalitativ dokumentation og evalueringer af tiltag og projekter både internt og i samarbejde med andre institutioner og kommuner.

Rapporter

Her kan du finde rapporter og notater om unge og rusmidler.

Evalueringer

Find evalueringer af Center for Unge og Rusmidlers forskellige tilbud og projekter.
""

Udgivelser og materiale

Se en oversigt over centrets egne udgivelser og andre relevante udgivelser inden for området unge og rusmidler. Hent foldere og plakater.

Tal og statistik for U-turn

Siden U-turn blev til i 2004 har er indsatsen blevet dokumenteret. Her kan du blive klogere på U-turns udvikling.
""

Kurser

Viden- og kompetencecentret arrangerer kurser med U-turn, Ro på Rusen og DeDrikkerDerhjemme. Læs mere om kurser og workshops.
""

Projekter og indsatser

Viden- og Kompetencecentret er i gang med flere projekter. Her kan du læse om igangværende og tidligere projekter.